Vellen

Helaas kunnen niet alle bomen behouden worden. Dode, aangetaste of zwaar beschadigde bomen kunnen een gevaar vormen voor mens en omgeving. Ook voor bouwwerken of andere projecten kan een boom in de weg staan. Het is vanzelfsprekend dat we ook hier samen kunnen bekijken of vellen wel echt nodig is.

 

Zowel voor eenvoudige of complexere vellingen kom ik tot bij u. 
Na het vellen kan de boom naar wens verwerkt worden (op lengte zagen, planken/balken van maken, brandhout, hakselen, laten liggen, ...).

 

Niet te vergeten, in bepaalde gevallen is een kapvergunning verplicht! Deze administratie kunnen we samen overlopen.

 

 


Ecologische velling

Waar mogelijk en wanneer de klant akkoord gaat voer ik graag  een ecologische velling uit.
Hierbij blijft een deel van de stam staan en laten we de opkuis ervan volledig over aan de natuur. Verschillende insecten, zoogdieren en zwammen hebben een prachtige schuilplaats of voedselbron aan deze stam.


Stronken frezen

Met een stronkenfrees kunnen de stronken die na het vellen overblijven worden verwijderd. Zo is het mogelijk om nadien op dezelfde locatie een nieuwe boom aan te planten.


De boom en de kettingzaag

In het vak van boomverzorger is de kettingzaag een moeilijk weg te denken machine. Werken met een kettingzaag brengt heel wat risico's met zich mee en vraagt dus een degelijke opleiding. Om deze reden volgde ik verschillende opleidingen (ECS 1-3) en behaalde ik intussen de certificaten ECC 1&2.

European Chaincsaw Certificate

Logo ECC (EFESC.org)