Snoeien

Snoeien

Als we bomen gaan snoeien is het belangrijk niet in het wilde weg takken in te korten of af te zagen. Opdracht per opdracht bekijk ik wat er eventueel mogelijk en nodig is. Dit alles met een duidelijk eindbeeld.

Hierbij worden onder andere de natuurlijke vorm, het correcte snoeitijdstip en de hoeveelheid bladmassa in acht genomen.

 

Dode takken in een boom kunnen in sommige gevallen een veiligheidsrisico vormen. Dit kan voor ons als mens zijn maar evengoed voor een woning, carport, wagen,.. . Met een nazicht van uw bomen en tijdig beheer kunnen we dit voorkomen.


Knotten en kandelaberen

Knotten en kandelaberen zijn twee verschillende types van snoei die niet zomaar op iedere boom van toepassing zijn.

Bomen knotten is een vorm van beheer waar je best zo vroeg mogelijk mee begint. Om de 4 à 5 jaar (afhankelijk van de boomsoort kan dit langer zijn) moeten de bomen opnieuw geknot worden zodat te zware takken en grote snoeiwonden worden vermeden.

In tegenstelling tot andere snoeivormen zijn knotten en kandelaberen onderhoudswerken die in de winter worden uitgevoerd.